Ontwikkelingen in het onderwijsveld

Allerlei sociale, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maken dat de functie van scholen en de rol van leraren bij het leren aan het veranderen is. Scholen worden steeds belangrijker als plek waar jongeren elkaar fysiek ontmoeten. Dit maakt dat leren voor steeds meer leerlingen niet de voornaamste reden is om naar school toe te komen. Bovendien nemen ook de verwachtingen die de samenleving van het onderwijs heeft toe. Er wordt een steeds groter beroep op leraren gedaan bij het vormen van jongeren tot kritische en veerkrachtige burgers en bieden van gelijke onderwijskansen. Verder heeft de digitalisering natuurlijk ook veel invloed op het onderwijs. Kortom, scholen moeten een passend antwoord op deze ontwikkelingen zien te vinden om goed te onderwijs te kunnen bieden. Ik denk en praat hier graag over mee. Zeker wanneer het onderwerpen zoals kansengelijkheid, professionalisering, burgerschapsonderwijs, lerarentekort of digitalisering betreft.

Onderwijsvisie

goed onderwijs = goed leren = goede leraren = goede school. De essentie van onderwijs is leren. Om goed te kunnen leren, maakt de leraar het verschil. Voor goede leraren is een goede schoolorganisatie onontbeerlijk. Maar wat maakt een schoolorganisatie dan goed? Voor mij draait het daarbij om: heldere visie, open communicatie, professioneel bewustzijn, verbindend leiderschap en bewuste keuzes. Ik breng deze aspecten in verband met vijf kwaliteitsvragen: Doen we de goede dingen? Doen we die dingen goed? Hoe weten (of meten) we dit? Vinden anderen dit ook? Wat doen we met de dingen die we weten?

Ondersteuning en advies

Als onderwijskundige help ik scholen bij het beschrijven, begrijpen en verklaren van de processen die een rol spelen bij het leren, opleiden en ontwikkelen. Ik ben sterk in het structuren, samenvatten en schematisch weergeven van er speelt of nodig is, en in het verbinden en verwoorden van inzichten, gedachten en ideeën. Dit doe ik aan de hand van theoretische modellen, praktische voorbeelden en stellen van waarom, hoe en wat-vragen. Door samenhang te verduidelijken, worden de spreekwoordelijke stip op de horizon en stappen daar naar toe concreter en kunnen mensen makkelijker samenwerken om daar te komen. Het motto wat ik hier aan koppel is: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Over mij

Al sinds mijn eigen middelbare schooltijd ben ik geïnteresseerd in de organisatie van het onderwijs. Ik vond het leuk om als MR-lid mee te denken en praten over ontwikkelingen in de school. Tijdens mijn studies pedagogische wetenschappen (BSc) en onderwijskunde (MSc) heb ik mij verder verdiept in het lerend vermogen van kinderen, volwassen en organisatie. Hierbij merkte ik al gauw dat iedereen een mening over onderwijs heeft, omdat iedereen ervaring met onderwijs heeft, maar dat niet iedereen dit goed kan verwoorden of onderbouwen. Door de kennis, inzichten en ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, kan ik inmiddels beide en weet hier vaak ook aansprekende praktijkvoorbeelden bij te geven.